Stationsweg 67 9201 GH Drachten, NL +31-6-46-27-07-25

Visie

Luchtfoto Hofwoningen Blitseard Leeuwarden

ONZE VISIE OP DUURZAAM BOUWEN

“ Duurzaam Bouwen “ is veel besproken maar vaak ligt het accent op energiezuinig bouwen en wordt er nauwelijks naar andere aspecten gekeken.
Wij zien dit echt anders, onze visie is veel breder en omvat meer aandachtspunten.
Daarom spreken wij liever over “ Verantwoord Bouwen ” omdat we als architect een sterke verantwoordelijkheid voelen voor hetgeen wij bedenken en toevoegen aan onze aarde.
We ontwerpen gebouwen met respect voor het milieu, waar mensen prettig en gezond in kunnen wonen en werken, voor nu en in de toekomst

VERANTWOORDE ARCHITECTUUR

Al bij het ontwerp maken we keuzes die positief uitpakken voor milieu en energie, zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt.

 • Zongericht bouwen en doordachte keuzes maken voor open of gesloten gevels , situering verblijfsgebieden en passieve zonwering bijvoorbeeld door dakoverstekken.
   
 • Op maat, compact en toekomst gericht bouwen.
  Goed luisteren naar de opdrachtgever en functioneel indelen, niet oversized maar op maat ontwerpen en daardoor onnodige energie en materiaalverspilling voorkomen.
  Voor de toekomst moet er een zekere flexibiliteit zijn ingebouwd zodat een uitbreiding mogelijk is met minimale maatregelen.
   
 • Tijdloze vormgeving en materiaalkeuzes.
  Wij zijn tegenstander van modieuze grillen of trends. Liever maken we gebouwen die passen in de omgeving en zichzelf helder en logisch manifesteren.
  Onze ontwerpen zijn daardoor per definitie duurzaam in de zin van lang meegaan.


SOCIALE EN ECONOMISCHE ASPECTEN

Verantwoord bouwen heeft naar onze mening ook sociale en economische aspecten.
Onze voorkeur gaat er naar uit om lokale bedrijven en leveranciers te betrekken bij het bouwproces, wat indirect de leefbaarheid van de regio ten goede komt.
Wij prefereren bouwstoffen die in de regio worden geproduceerd of gewonnen waardoor onnodige verspilling van fossiele brandstoffen wordt voorkomen door de vervoersafstanden te beperken.
Een belangrijk pluspunt hierbij is dat de regionale economie wordt versterkt, wat zorgt voor een duurzame groei van werkgelegenheid.
Per definitie zijn we ervan overtuigd dat er nu moet worden geïnvesteerd in verantwoord bouwen om in de toekomst de exploitatie van gebouwen op een aanvaardbaar nivo te houden.


MATERIAALKEUZE

Wij vinden het belangrijk om na te denken over de milieu aspecten voordat we definitieve keuzes maken in de materialen die we gaan toepassen.
Indien mogelijk kiezen we producten die weinig maakenergie kosten, bijvoorbeeld hout of natuurlijke producten, dit stuk energiebesparing wordt vaak vergeten maar is een wezenlijk onderdeel van onze visie.
Afval willen we zoveel mogelijk beperken en sluiten daarbij aan op de C2C gedachte.
Wij passen liefst materialen toe die niet schadelijk zijn voor het milieu ook na de levensduur van het gebouw niet.
Daarom ook onze voorkeur voor natuurlijke materialen die afbreekbaar zijn, of producten die gemakkelijk recyclebaar zijn zodat we geen afval achterlaten voor volgende generaties.
 

ENERGIE

Wij geloven absoluut niet in een zo laag mogelijke EPC als doelstelling voor een “ duurzaam ” gebouw.
Wat is de waarde van een lage EPC als het bouwwerk volzit met storingsgevoelige en vaak dure technieken en een ongezond binnen klimaat heeft ?
En is een extreem goede isolatiewaarde afkomstig van materialen die in hoge mate schadelijk zijn voor het milieu wel een verantwoorde keus ?
Wij hechten veel meer belang aan voldoende frisse lucht en een installatie die comfort garandeert
door middel van bewezen technieken in combinatie met een goed bouwkundig ontwerp.
Een goed geïsoleerde bouwkundige schil heeft voor ons prioriteit boven de techniek, en wij kiezen daarbij voor milieuvriendelijke liefst ademende isolatiematerialen.
De gebouwschil is blijvend en een lange termijninvestering, installatiecomponenten hebben een kortere levensduur en zijn later simpel te vervangen voor nog betere technieken.
 

TOEKOMST

Wij zien toekomst in lokale opwekking van energie door middel van hernieuwbare bronnen, het is nu al mogelijk om gebouwen te maken die geheel zelfvoorzienend en emissievrij zijn.
Daarbij zien we het als een uitdaging om gebouwen te bedenken die niet schadelijk zijn voor het milieu maar bijdragen aan een betere wereld doordat ze iets toevoegen i.p.v. afnemen.
Het is onze passie om gebouwen te ontwikkelen die tijdens de levensduur een aanwinst zijn voor de mensen die er in leven en in de toekomst herbruikbaar of afbreekbaar zijn.
Wij nemen als Architektenburo Rein de Valk onze verantwoordelijkheid en willen op een positieve
manier omgaan met de vraagstukken van de toekomst ! Wij zien dit als een geweldige uitdaging, er is ontzettend veel mogelijk waarom zullen we dit niet in de praktijk brengen ?

Back to top