Stationsweg 67 9201 GH Drachten, NL +31-6-46-27-07-25

Woningen Hempens Teerns

Vier grote woningen gegroepeerd binnen de denkbeeldige dakvlakken van de oorspronkelijke boerderij op deze   vroeg middeleeuwse terp in Friesland.

Back to top